RK Slovenije
Območno združenje Šentjur

Naslov:

RKS - OZ ŠENTJUR
MESTNI TRG 5
3230 ŠENTJUR

Telefon:

T: (03) 747 13 60
T: (03) 747 13 62
M: (031) 794 189

Elektronska pošta:

E: sentjur.ozrk@ozrks.si

Spletni naslov:

I: http://sentjur.ozrk.si

Uradne ure: 

PON:  od 7.00 do 15.00 
TOR:  od 7.00 do 15.00 
SRE:  od 7.00 do 16.00 
ČET:  od 7.00 do 15.00 
PET:  od 7.00 do 14.00 

*Ob sobotah in praznikih ter dela prostih dnevih uradnih ur ni

Upravljanje piškotkov

TERMIN TEČAJA IN IZPITA IZ PRVE POMOČI ZA BODOČE VOZNIKE MOTORNIH VOZIL V MESECU AVGUSTU 2024

Ponedeljek, 22. julij 2024

 

AVGUST 2024 (1. termin)

PONEDELJEK, 05.08.2024 s pričetkom ob 15.30 uri in se nadaljuje v
ČETRTEK, 08.08.2024 s pričetkom ob 16.00 uri

Izpit iz prve pomoči bo potekal v PETEK, 09.08.2024 ob 15.30 uri.

AVGUST 2024 (2. termin)

TOREK, 20.08.2024 s pričetkom ob 16.00 uri in se nadaljuje v
SREDO, 21.08.2024 s pričetkom prav tako ob 16.00 uri

Izpit iz prve pomoči bo potekal v ČETRTEK, 22.08.2024 ob 15.30 uri.

Podeli:

Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji (POMP)

Ponedeljek, 24. junij 2024

    

 

RKS - OZ Šentjur obvešča občane občine Šentjur in Dobje, da  smo pričeli v humanitarno skladišču Rdečega križa Šentjur prejemati s hrano iz novega razpisa "Program ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji (POMP). 

Del te hrane bomo distribuirali tudi po terenu  oz. po Krajevnih organizacijah Rdečega križa (Planina pri Sevnici, Prevorje, Loka pri Žusmu, Ponikva, Dolga Gora, Dramlje, Gorica pri Slivnici in Šentjur - Rifnik. Po prejemu se bo ta hrana delila preko predsednikov Krajevnih organizacij Rdečega križa v posamezni Krajevni skupnosti.

Za krajane  mestne skupnosti Šentjur, Grobelno, Vrbno - Podgrad,  Blagovna in Kalobje bo  delitev potekala v Skladišču Rdečega križa Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 9a, Šentjur​.

Osebe, upravičene do materialne pomoči iz evropskih sredstev za odpravo prikrajšanosti in

socialne izključenosti za leto 2024, so tiste z najvišjo stopnjo tveganja revščine v državi, med

katere sodijo po Sklepu MDDSZ:

- brezposelne osebe v materialni stiski,

- zaposlene osebe v materialni stiski,

- osebe, prizadete v naravnih nesrečah,

- skupnost enega od staršev z otrokom (ali več otroci),

- upokojenci z nizkimi pokojninami,

- posamezniki, ki živijo sami v gospodinjstvu (še posebej enočlanska gospodinjstva starih

65 let in več)

- brezdomci,

- marginalne skupine oseb (Romi, begunci, priseljenci…),

- posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težki situaciji,

- posamezniki in družine, pri katerih upravičenec za razdeljevanje pomoči v hrani

prepozna stisko.

 

 

V kolikor smatrate, da je tudi vam takšna pomoč potrebna in sodite v eno izmed naštetih skupin, lahko zaprosite za pomoč pri nas v skladišču RK, v pisarni RK ali preko predsednikov KORK po terenu.

Prosimo, da s sabo prinesete kopije dokazil o vseh prejemkih oz. dohodkih, ki jih prejemate ali ste jih prejemali (odločba o denarni socialni pomoči, odločba o izredni denarni socialni pomoči, odločba o varstvenem dodatku,  odločba o otroškem dodatku, dokazilo o višini pokojnine,  plačilna lista, dokazilo o prijavi v evidenco brezposelnih,  odločba o občinskih pomočeh, odločba o nadomestilu za invalidnost).

Za dodatne informacije lahko pokličite na RKS -  Območno združenje Šentjur na telefon
03/ 747-13-60 ali 03/747-13-62.

 

S spoštovanjem, sekretarka RKS - OZ Šentjur Andreja Tisel

 

  

 

Spremljevalni ukrepi

RKS - OZ Šentjur izvaja spremljevalne ukrepe, katerih cilj je izboljšati socialno vključenost končnih prejemnikov pomoči. Do spremljevalnih ukrepov so upravičene osebe, ki so prejemniki hrane iz Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji.

Uporabniki lahko koristijo:

Napotitve na mehanizme socialne države in informiranje o pravicah iz javnih sredstev
Informiranje in spodbujanje k vključevanju v programe, ki so namenjeni spodbujanju socialnega vključevanja in socialne aktivacije
Povezovalne aktivnosti in delavnice
Psihosocialno svetovanje
Psihosocialno podporo v primeru naravnih in drugih nesreč oz. v primeru težkih življenjskih situacijah

 

O spremljevalnih ukrepih so uporabniki obveščeni preko SMS, vabil, plakatov...

S spoštovanjem, sekretarka RKS - OZ Šentjur Andreja Tisel

 

 

Podeli:

KRVODAJALSKA AKCIJA ŠENTJUR

Torek, 4. junij 2024

Vabimo vas na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v Gostišču Bohorč v četrtek, 13.06.2024 od 7.00 do 11.00 ure. Potrebna je obvezna predhodna prijava na krvodajalsko akcijo (cim prej) na telefon 03/423-35-97 med 7.30 do 15.00 ure, kjer se boste dogovorili za uro prihoda na krvodajalsko akcijo. Hvala za vaso pomoc. Rdeči križ Šentjur in KORK MS Šentjur. OBVEZNO IMEJTE SEBOJ ZDRAVSTVENO KARTICO.

Podeli:

PLAN KRVODAJALSKIH AKCIJ 2024

Sreda, 3. januar 2024
Datum Trajanje akcije Kraj Lokacija
4.1.2024 7.00-11.00 Gorica pri Slivnici Kulturni dom Gorica pri Slivnici
22.2.2024 7.00-10.00 Dramlje

OŠ Dramlje

4.4.2024 7.00-11.00 Šentvid pri Planini

Kulturni dom Šentvid pri

Planini

3.5.2024 7.00-10.00 Kalobje Osnovna šola Kalobje
8.5.2024 7.30-11.00 Ponikva

Kulturni dom Ponikva

9.5.2024 7.00-11.00 Gorica pri Slivnici Kulturni dom Gorica pri Slivnici
13.6.2024 7.00-11.00 Šentjur

Gostišče Bohorč

11.9.2024 7.30-11.00 Ponikva Kulturni dom Ponikva
12.9.2024 7.00-11.00 Šentvid pri Planini Kulturni dom Šentvid pri Planini
18.9.2024 7.30-11.00 Loka pri Žusmu Osnovna šola Loka pri Žusmu
28.11.2024 7.00-11.00 Šentjur Gasilski dom Šentjur

 

Čez leto 2024

Vsak ponedeljek, torek in sredo med 7.30-10.30 Center za transfuzijsko medicino SB Celje

Center za transfuzijsko medicino Splošna Bolnišnica Celje

 

Podeli:

TERMIN TEČAJA ZA DELOVNE ORGANIZACIJE V MESECU NOVEMBRU 2023

Četrtek, 26. oktober 2023

SEPTEMBER 2023

Tečaj za delovne organizacije bo potekal v SOBOTO, 09.09.2023 s pričetkom ob 8.00 uri. Prijave še zbiramo na telefon 03/747-13-60 ali na elektronski naslov sentjur.ozrk@ozrks.si.

Podeli:

POZIV ZA ODDAJO VLOG ZA SANACIJO PO NEURJIH NA STANOVANJSKIH OBJEKTIH V ČASU OD 12. JULIJA DO 2. AVGUSTA 2023

Ponedeljek, 21. avgust 2023

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Obvestilo o dodelitvi sredstev za sanacijo po neurjih na stanovanjskih objektih

 

V času od 12. julija do 2. avgusta 2023 so nas z izjemno intenzivnostjo prizadela močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki . V duhu medsebojne podpore je Vlada Republike Slovenije, dne 3. avgusta 2023, sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti.

S tem je vlada določila posebna sredstva za pomoč, ki jih prejmejo: Rdeči križ Slovenije 500.000,00 evrov, Slovenski Karitas 500.000,00 evrov ter Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornic 100.000,00 evrov.

Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena glede na škodno stopnjo, ki je nastala na njihovih stanovanjskih objektih:

Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8.000 do 15.000 evrov.

Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge itd.) bo višina sredstev znašala od 2.000 do 8.000 evrov.

Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava itd.) ter fasade, oken in vrat, je na voljo pomoč v višini od 1.000 do 2.000 evrov.

Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal, je višina sredstev od 500 do 1.000 evrov.

Prosimo vse oškodovance iz občin Šentjur in Dobje, da svoje vloge za pomoč oddajo na pristojno lokalno izpostavo Rdečega križa, Karitas in EHO Podpornice najkasneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti. Vsak posamezen upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij, pri čemer se upoštevajo tudi že prejeta sredstva iz naslova dobrodelnih organizacij. O  posameznih vlogah bodo odločale posebne regijske komisije, ki jih skliče URSZR, kamor se vse zbrane vloge tudi oddajo.

Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati vrednosti ocenjene škode, v kolikor je ta znana. V primeru, da bo vsota višine odobrenih sredstev presegala razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bo dodelitev sredstev ustrezno prilagojena. Prav tako pa se bo v primeru neuporabljenih javnih sredstev povečala odobrena višina pomoči za prvo in drugo škodno stopnjo.

 

Priloga:

- vloga.

Podeli:

Velika nevarnost poplav, ravnajte samozaščitno!

Sobota, 5. avgust 2023


Velika nevarnost poplav, ravnajte samozaščitno!

Regijski center za obveščanje Celje obvešča prebivalce, da je prišlo do proženja siren za alarmiranje na območju celotnega porečja reke Savinje z znakom neposredna nevarnost zaradi velike verjetnosti poplav.

Prosimo prebivalce, da ohranijo mirno kri in upoštevajo naslednje ukrepe:

 • Spremljajte vremensko napoved, opazujte naraščanje vode v okolici ter upoštevajte navodila pristojnih služb.
 • Iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje.
 • S protipoplavnimi vrečami preprečite vdor vode v stavbo.
 • Po potrebi izklopite elektriko ter zaprite vodo in plin.
 • Vozilo iz podzemne garaže ali bližine vodotoka umaknite na varno območje

 

V kolikor  so poplave že prisotne prosimo:

 • Če ste ostali v poplavljeni stavbi, se umaknite v višje nadstropje.
 • Če ste na prostem, se umaknite na območje, ki ga voda še ni dosegla.
 • Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen, saj vas lahko spodnese, vodni tok lahko nosi tudi večje predmete. Voda je motna in onesnažena, zato lahko pride do poškodb in okužb.
 • Upoštevajte zapore cest in podvozov. Ne vozite po poplavljenih cestah, saj lahko ostanete ujeti, vodni tok pa lahko odnese vozilo

 

Klicno številko 112 uporabljajte zgolj v najnujnejših primerih, saj so linije zelo obremenjene!

Podeli:

REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI

Petek, 23. junij 2023

V mesecu maju in juniju so potekala po regijah preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Za celjsko in koroško regijo je le to potekalo v soboto, 17. junija 2023 v Vitanju. Pomerilo se je 9 ekip iz celjske in koroške regije, med njimi tudi ekipa Območnega združenja Rdečega križa Šentjur – Gasilske zveze in Civilne zaščite občine Šentjur. Na samem tekmovanju je bilo potrebno pokazati znanja, ki se nanašajo na oskrbo poškodb in nenadnih obolenj, kot so poškodba medenice, udarnina glave, srčni infarkt, hipoglikemija, anafilaksija, popolna zapora dihalne poti, poškodba gležnja, opeklina prstov, ugrizna rana. Posebej se je ocenjevalo tudi vodjo ekipe prve pomoči. Na podlagi zaključenih vseh regijskih preverjanj po posameznih regijah se je ekipa Območnega združenja Rdečega križa Šentjur – Gasilske zveze in Civilne zaščite občine Šentjur z vodjo na čelu uvrstila na prvo mesto izmed 51 ekip prve pomoči, ki so preverjala svoja znanja. Iskrene čestitke in veliko uspeha na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, ki bo izvedeno v Zagorju ob Savi predvidoma 15. in 16. septembra 2023.

Podeli:

POMOČ TURČIJI IN SIRIJI

Sreda, 15. februar 2023

Obveščamo vas, da je potekal na Upravi RS za zaščito in reševanje sestanek na temo potresa v Turčiji in Siriji ter zbiranja in pošiljanja materialne pomoči v ti dve državi.

Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Rdečega križa in Slovenske Karitas.

Dogovorjeno je bilo, da se v tem trenutku NE zbira materialne pomoči , saj je dostava kakršne koli pomoči na prizadeta območja otežena, tako zaradi logističnih težav,  kot tudi zaradi varnostnih razmer. Dostava pomoči je koordinirana in lahko poteka izključno preko mehanizma EU ter vnaprej dogovorjeno.

Trenutno lahko pomagate s finančnimi sredstvi in sicer s poslanim SMS sporočilom SKUPAJ5 na 1919 in darovali boste 5 EUR, darujete pa lahko tudi z nakazilom neposredno na naš TRR:

 

Namen: "Potres Turčija in Sirija"

TRR: SI56 0310 0111 1122 296

SWIFT: SKBASI2X

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

Koda namena: CHAR

Sklic: SI00-96891

Podeli:

MOJ TRENUTEK ZA DOBRODELNOST - DARUJ 1 % DOHODNINE

Petek, 11. november 2022

Spoštovani, zakonadaja omogoča, da 1 % dohodnine podarite Rdečemu križu, ki ta znesek, namesto da ta ostane v državnem proračunu, nameni za lajšanje socialnih stisk občanov. To dejanje vam bo vzelo le trenutek Vašega časa, vendar ne denarja, osrečili pa boste mnoge.

To storite tako da izpolnite spodnji spletni obrazec, prenesete pdf in ga natisnite in podpišite ter oddate oziroma pošljete na: RKS - OZ Šentjur, Mestni trg 5, 3230 Šentjur.

Vaša dobrodelnost bo dobrodošla vsem, ki v Sloveniji potrebujejo pomoč. Vse več ljudi, ki so zaradi brezposelnosti, nizkih dohodkov, bolezni, naravnih nesreč in podobnih vzrokov potisnjeni na rob preživetja, se namreč zateka k Rdečemu kružu.

Iskrena hvala za Vašo odločitev.

 

 

Podeli:

Evropski teden mobilnosti 2022 v OBČINI ŠENTJUR

Četrtek, 15. september 2022

Vljudno vas vabimo na dogodke v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2022 v Občini Šentjur, kjer sodelujemo z aktivnostmi tudi v okviru Območnega združenja Rdečega križa Šentjur.

Vljudno vabljeni.

Podeli:

AKCIJA ZBIRANJA DONACIJ ZA POMOČ PREBIVALCEM UKRAJINE

Petek, 18. marec 2022

AKCIJA ZBIRANJA DONACIJ ZA POMOČ PREBIVALCEM UKRAJINE

Prejšnji teden je Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Šentjur ob pomoči prostovoljcev PGD Šentjur pripravilo akcijo zbiranja donacij za pomoč prebivalcem Ukrajine. 

Pri tem so sledili napotkom centralnih organizacij, katera pomoč je najbolj potrebna in zaželena. V nekaj urah v dveh izbranih dneh se je v prostorih PGD Šentjur nabralo za slabo tono različnih izdelkov, ki so bili danes ustrezno spakirani, naloženi na palete in prepeljani na zbirno mesto v Celje, od koder bo logistično poskrbljeno za prevoz v Ukrajino. Občanke in občani Občine Šentjur so napolnili pet palet s 310 kg gasilske reševalne opreme, 300 kg hrane, 200 kg higienskih pripomočkov, 100 kg mateiala za prvo pomoč ... Med pakiranjem in pred odvozom se je župan mag. Marko Diaci zahvalil vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri zbiranju in sortiranju ter vsem ljudem dobrega srca, ki so podarili pomoč v kakršnikoli obliki.

Kot je povedala koordinatorica zbiralne akcije, sekretarka RKS-OZ Šentjur Andreja Tisel, je bil odziv izjemno dober in da ljudje še zmeraj kličejo glede pomoči. Prav tako so se držali navodil, kaj se zbira, zato je bilo tudi organizatorjem lažje.  Po potrebi in glede na smernice, kaj se potrebuje, bo verjetno podobna akcija še organizirana, je napovedala Tislova, o čemer bomo javnost pravočasno obvestili. Še zmeraj pa velja, da so najbolj učinkovita pomoč denarna sredstva (tudi ta se ves čas zbirajo). Upamo namreč lahko, da bodo kamioni z zbranimi izdelki pomoči dosegli Ukrajino in v vojni prizadete prebivalce, žal pa za to ni nobenih zagotovil.

HVALA VSEM!

Finančna sredstva lahko donirate s poslanim SMS z besedo BEGUNCEM ali BEGUNCEM5 na 1919 in prispevajte 1 oziroma 5 eur. Velja za uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2.

 Sredstva lahko tudi nakažete na TRR:

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0310 0111 1122 296

SKLIC: SI00 96889

BIC BANKE: SKBASI2X

KODA NAMENA: CHAR

Podeli:

POMOČ PREBIVALCEM UKRAJINE

Četrtek, 3. marec 2022

Spoštovani,

tudi v Občini Šentjur bomo zbirali materialno in finančno pomoč za prebivalce Ukrajine. Številni ste se v minulih dneh že obrnili na nas z vprašanji, kako lahko pomagate, za kar smo vam hvaležni. Pri zbiranju pomoči pa bomo sledili smernicam, kaj ogroženo prebivalstvo trenutno najbolj potrebuje. Zbiranje pomoči koordinira Območno združenje Rdelčega križa Šentjur ob pomoči Gasilske zveze Šentjur.

 OBČINA ŠENTJUR  -  ZBIRANJE MATERIALNE POMOČI

 PONEDELJEK, 7. marec in SREDA, 9. marec, med 15. in 17. uro, v prostorih PGD Šentjur (Ulica A. M. Slomška 2, 3230 Šentjur)

 KAJ ZBIRAMO:

- higienske pripomočke

- komplete prve pomoči in material za prvo pomoč

- prehranske izdelke (z daljšim rokom trajanja, vsaj pol leta pred iztekom roka uporabe)

 ČESA TRENUTNO NE ZBIRAMO:  

Oblek, čevljev, posteljnine, odej in spalnih vreč v tem trenutku ne zbiramo.

 Prosimo vas, da nam podarite le pomoč iz seznama, saj bo tako zbrana pomoč odgovarjala na potrebe ljudi v stiski in se ne bo po nepotrebnem kopičila v skladiščih.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo solidarnost.

 FINANČNA POMOČ:

 Rdeči križ Slovenije se pridružuje naporom kolegov iz Ukrajine in sosednjih držav pri zagotavljanju osnovnih potrebščin za ljudi v Ukrajini in tistim, ki so jo morali zapustiti. V ta namen zbirajo finančna sredstva za pomoč.

Le-ta bodo namenjena Rdečemu križu Ukrajine, da bi ti zagotovili takojšnjo pomoč najbolj ranljivim prebivalcem ter za potrebe, ki bodo zaradi konflikta nastale v obmejnih državah. 

 Finančna sredstva lahko donirate s poslanim SMS z besedo BEGUNCEM ali BEGUNCEM5 na 1919 in prispevajte 1 oziroma 5 eur. Velja za uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2.

 Sredstva lahko tudi nakažete na TRR:

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0310 0111 1122 296

SKLIC: SI00 96889

BIC BANKE: SKBASI2X

KODA NAMENA: CHAR

 

 

 

  

 

 

Podeli:

PRIDI NA POGOVOR

Ponedeljek, 3. januar 2022

PRIDI NA POGOVOR

Za vas si bomo vzeli čas: psiholog, psihoterapevt, farmacevt

Imate občutek, da nihče nima časa za vas?

Ste osamljeni?

Imate občutek, da vam stvari ne gredo dobro od rok?

Se počutite nekoristno?

Vas zanima zakaj ste utrujeni, brez volje?

Si preprosto želite iskrenega pogovora?

KDAJ:
Vsak ponedeljek in petek po predhodni najavi (najava na 03/747-13-60 ali direktno na 031/270-987;

Ob vsakem času pa po elektronski pošti: pogovor.sentjur@gmail.com

KJE:

 Pisarna tajništva RKS – Območnega združenja Šentjur, Mestni trg 5 (vhod med zavarovalnico in pošto)

 

En sam sončni žarek še ne osvetli Zemlje, a je kot

prijazna beseda. Upanje, da bo posijalo sonce. (R. Kerševan)

 

Podeli:

SPREMLJEVALNI UKREPI

Ponedeljek, 3. januar 2022

RKS - OZ Šentjur izvaja spremljevalne ukrepe, katerih cilj je izboljšati socialno vključenost oseb. Do spremljevalnih ukrepov so upravičene osebe, ki so prijemniki hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim ter iz projekte React EU - Covid 19.

Uporabniki lahko koristijo:

 • informiranje in laično psihosocialno pomoč (osebno ali po telefonu)
 • različne delavnice za odrasle za krepitev socialnih veščin, znanj in spretnosti in pa delavnice za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin (osebno ali na daljavo)
 • laično psihosocialno podporo v primeru naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov

 

O spremljevalnih ukrepih so uporabniki obveščeni preko SMS vabil, plakatov...

 

                        

                       

Podeli:

VSESLOVENSKI DNEVI CEPLJENJA V OBČINI ŠENTJUR 19.-23.12.

Petek, 17. december 2021

Spoštovane občanke in občani,

v skladu z nacioinalno akcijo, ki jo koordinirata Ministrstvo RS za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, tudi v naši občini pripravljamo Dneve cepljenja. Izvaja jih JZ Zdravstveni dom Šentjur, ki bo z namenom omogočanja večje precepljenosti, cepljenje izvajal tudi kot do sedaj vse delovne dni v tednu, vendar v navedenih datumih med 19. in 23. decembrom, tudi v popoldanskem času. Cepljenje pa se bo omogočalo tudi na terenu po naši občini, v bolj oddaljenih krajevnih skupnostih.

Urnik cepljenja

Zdravstveni dom Šentjur: 19. – 23.12.

-  8.00 do 15.30 vhod št. 2 in

- 15.30 do 20.00 vhod št.1

Ponikva: NEDELJA, 19.12. od 9.00 do 10.00 v prostorih KS

Dobje: NEDELJA, 19.12. od 10.45 do 12.00 v prostorih KS

Planina: PONEDELJEK,  20.12. od 8.00 do 10.00 v ZD Planina

Dobje: TOREK, 20.12. od 14.00 do 15.00 v prostorih KS

Loka pri Žusmu: TOREK, 21.12. od 17.00 do 18.00 v prostorih KS

Podeli:

POSTANITE BOLNIČAR PRVE POMOČI RKS OZ ŠENTJUR

Torek, 2. februar 2021

Na RKS OZ Šentjur vabimo vse ki: 

 • si želite pomagati soljudem,
 • si želite pridobiti dodatna znanja iz prve pomoči,
 • si želite sodelovati na prireditvah in množičnih vajah,

da se nam pridružite in postane del ekipe prve pomoči RKS OZ Šentjur.

Kako? Preprosto. Pokličite nas na RKS - OZ Šentjur tel. (03) 747 13 60 ali (03) 747 13 62 ter 031/794-189 ali nam pišete na sentjur.ozrk@ozrks.si.

Veseli bomo vsakega od vas! 

Želite izvedeti več? Kliknite na "Več o tem" in si prenesite priloženo zloženko.

Podeli:

TERMINI MERJENJ KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA V KRVI V LETU 2021

Ponedeljek, 1. februar 2021
KRAJ LOKACIJA DATUM
Šentjur mesto in okolica Zgornji trg - kaplanija Šentjur

7.3.2021

od 7.30 do 9.00

Dramlje Kulturni dom Dramlje

18.4.2021

(uro sporočimo naknadno)

Šentjur mesto in okolica Zgornji trg - kaplanija Šentjur

2.5.2021

od 7.30 do 9.00

Blagovna Športni park Blagovna

3.7.2021

od 17.00 do 18.00

(termin in ura še ni fiksno dorečena)

Prevorje

Pred cerkvijo

(točna lokacija sporočena naknadno)

25.07.2021 o

d 11.00 do 12.00

Šentjur mesto in okolica Zgornji trg - kaplanija Šentjur

5.9.2021

od 7.30 do 9.00

Planina pri Sevnici Gasilski dom Planina

5.9.2021

od 14.30 do 16.00

Kalobje

Pred cerkvijo

(točna lokacija sporočena naknadno)

12.9.2021

(uro sporočimo naknadno)

Šolski center Šentjur (ŠCŠ) v ŠCŠ - Svetovni dan hrane

Oktober 2021

od 7.30 do 9.30

(termin sporočimo naknadno)

Šentjur mesto in okolica Zgornji trg - kaplanija Šentjur

7.11.2021

od 7.30 do 9.00

Op.: V zgornjem trgu - kaplanija Šentjur se izvajajo meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, na vseh preostalih lokacijah pa samo meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi.

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

RKS - Območno združenje Šentjur